עמותת ניצן קריות

סניף של ארגון ניצן בקריות. טיפול בילדים ובבוגרים עם ליקויי למידה.

העמותה לקידום חנוך תרבות וספורט - זבולון A SOCIETY FOR ADVANCEMENT OF EDUCATION, CULTURE AND SPORT - ZVULUN

לקדם לטפח ולפתח את החינוך התרבות והספורט
בשטח שיפוטה של המועצה האיזורית זבולון. ייזום, קידום וביצוע פרוייקטים בתחום החינוך, התרבות והספורט ובכלל זה פרוייקטים להנצחת חללי מערכות ישראל ופעולות איבה.

עמודים