שיח ישראלי

פיתוח תרבות השיח באמצעות מעגלי שיח והקשבה.

סוא

קידום ענייני אומנות ותרבות

קרן ע"ש חנה אורג ז"ל - בקרית מוצקין

סיוע לאנשים נזקקים ו/או חסרי בית, על-פי המלצות שיתקבלו לעניין זה ממנהל מחלקת הרווחה של עיריית קרית מוצקין בכפוף להוראות הצוואה

"בית העדה הדרוזית בשפרעם"

הפעלת בית העדה הדרוזית, מתנ"ס. עידוד ההשכלה ע"י מתן שיעורי עזר לתלמידים ומלגות לסטודנטים

עמודים