קמ"ה - קהילה מרפאת בהרדוף (ע"ר)

מודל ייחודי לשינוי חברתי, המציע שילוב מלא של אנשים בעלי צרכים מיוחדים בתוך קהילה כפרית.
המודל של קמה כקהילה מרפאת מתבסס על הגישה האנתרופוסופית ועל העקרון של טיפוח הגרעין הבריא הקיים בכל אדם, תוך שילוב וקבלת השונה לתוך מארג החיים של החברה והסביבה.
קמה נותנת בית משקם, מחזק ומרפא עבור אנשים מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים בבית אלישע ועבור ילדים ונוער בסיכון בבית טוביה, ומאפשרת לחברה הבריאה שבחיקה הם חיים לחוות נתינה, סובלנות והתפתחות, תוך התמודדות יצירתית עם אתגרים ותנאים משתנים

מכון שיטים (ע"ר)

לעסוק בהנצחת אופן חגיגת חגי ומועדי ישראל בקיבוצים, בארץ ובתפוצות. קיום ארכיון האוגר בתוכו חומר בנושא חגי ומועדי ישראל, ידיעת הארץ ותרבות עברית, והוצאה לאור של פרסום בנושאים אלה: חינוך, חקר והוצאה לאור של פרסומים בנושא תרבות יהודית פלורליסטית, ציונות, החברה בישראל וידיעת הארץ.

מרכז קהילתי כפר-תבור

מתנ"ס כפר תבור מקיים פעילות פנאי מגוונת ואיכותית הנותנת מענה לקהל רב גילאי ומגוון.

עמותה לקידום הספורט הצ'רקסי בישראל (ע"ר)

לקדם את הספורט האותנטי הצ'רקסי בכפר קמא בפרט ובישראל בכלל; לקדם ולהרחיב את כל ענפי הספורט האחרים בקרב הקהילה הצ'רקסית; לקדם את הנוער הצ'רקסי בנושאי ספורט, תרבות הגוף ועזרה ראשונה; לנהל ולהפעיל מתקני ספורט בקרב הקהילה הצ'רקסית.

המרכז למוסיקה גליל (ע"ר)

לפתח פעילות מוזיקלית איכותית בגליל.
לעודד ולטפח מוזיקאים צעירים.
לפתח ולטפח קהלים חדשים.
להשתמש באירועים מוסיקליים ככלי לקירוב בין תרבויות וקבוצות שונות באיזור.
להיות שגריר תרבות של ישראל בחו"ל.

קרן עמק הירדן

לגייס תמיכות למיזמים מקומיים או אזוריים שהמועצה מובילה, או בהשתתפותה.
לקדם ולטפח ולסייע בהקמה ו/או הפעלה של פעילויות בתחומי הרווחה, החברה, החינוך, התרבות, האמנות הספורט התיירות והקיט.
לתרום לקידום ושימור המורשת ההיסטורית הייחודית של עמק הירדן.
לתמוך בסטודנטים, חיילים ותלמידים מהמועצה באמצעות קרן מלגות וקרן הלוואות.
לבצע כל פעולה המיועדת, או שיש בה כדי לסייע להשגת המטרות הנ"ל, כולן או מקצתן לרבות הפעלת מייזמים המסייעים והתומכים במטרות העמותה.

גלילה - לקידום ופיתוח הגליל (ע"ר)

שינויים אזוריים צריכים “לבוא מבפנים”. על התושבים החיים את חיי היום יום שלהם באזור מאתגר זה של צפון ישראל להוביל שינויים אלה במטרה לשפר ולקדם את איכות חייהם. העמותה פועלת לקדם, להוביל, ליצור ולתמוך בפרויקטים בכל תחומי החיים במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הפריפריה הצפונית

ספורט הפועל במקומות עבודה - מרחב כנרת (ע"ר)

לעודד פעילות ספורטיבית במקומות עבודה. להקים מסגרות תחרותיות בין מקומות עבודה בענפי ספורט מגוונים. לעודד ספורטאים מחוננים במקומות עבודה. לחלק פרסים ומלגות בין מקומות עבודה בנושאי ספורט. לארגן אירועים, לאסוף תרומות לטיפוח הספורט במקומות עבודה.

עמודים