גשר על הואדי

בית ספר ערבי – יהודי משותף השוכן בכפר קרע (בואדי ערה). בית הספר נועד לבנות גשרים בין התלמידים ובין משפחות וקהילות ערביות ויהודיות באיזור. בית הספר הינו חלק ממערכת החינוך הממלכתית בארץ. בית הספר פועל באחריות משרד החינוך, עמותת יד ביד – המרכז לחינוך דו לשוני בישראל והמועצה המקומית כפר קרע .

עמותת אלזהראוי

מרכז מו"פ אזורי המשולש מקדם יזמות עסקית המבוססת על טכנולוגיות חדשניות ועתירות ידע, המרכז מגייס מדענים וחוקרים הפועלים בנושאים חשובים וחלוציים לאזור כגון: שיפור בריאות הציבור, קידום החקלאות האלטאנטיבית בחברה הערבית, קידום החינוך המדעי בקהילה על ידי חשיפת התלמידים לתחומים אלו. למרכז שיתופי פעולה עם חוקרים מהארץ ומחו"ל.

הדוק - פאב חברתי

פאב חברתי שמפעילם אותו תושבים בהתנדבות, לא מוכרים אלכוהול, פתוח ימי חמישי פעם בשבועיים. אנשים תורמים למקום, כל שבועיים עושים איזשהי פעילות.

לאג'לק באלדי (למען הכפר)

קידום פעילות חינוכית ותרבותית, על מנת לסייע בגישור על פערים לימודיים ותרבותיים למיתון תופעות של אלימות באמצעות פעילות חינוכית וספורטיבית.חברתית, ימי התנדבות בקהילה

עמותת מכבי ברטעה (ע"ר)

חינוך לאהבת הבריות, העם, המדינה, השפה והדגל.
טיפוח ערכי תנועת "המכבי". טיפוח החינוך הגופני
והרוחני. טיפוח הפרט בענפי הספורט והתחרות
במסגרת "המכבי". הקמה ופיתוח של מתקני ספורט.

בשביל מורן ורדי (ע"ר)

להנציח את זכרו של לוחם השייטת סרן מורן ורדי ז"ל. קיום סמינרים להנחלת מורשתו של מורן ורדי ז"ל. קיום פעילויות חינוכיות ומפגשי הדרכה לנוער ולחיילים ללימוד והנחלת מורשתו של מורן ורדי ז"ל. אירגון טיולי אופניים להכרת הטבע ואהבת הטבע. קיום כנסים ומפגשים בנושא מורשתו של מורן ורדי ז"ל לטובת הכלל.

מנהיגים ירוקים

פעילות להעצמת בני נוער ולטיפוח שכבת מנהיגות. יצירת שייכות וגאווה מקומית למקום ולנחל על מנת לקדם תפיסת עולם שתוביל ללקיחת אחריות ועשייה למען הסביבה. הפעילות משלבת למידה במסגרת מדעים ופעילויות לא פורמליות לאחר שעות בית הספר. במסגרת התכנית אימוץ קטע נחל הסמוך לבית הספר, הפעלת ימי שיא והדרכות.בתמיכת 'השותפות'.

העמותה למען בית ספר דמוקרטי בזכרון יעקב (ע"ר)

בית ספר הדמוקרטי פלורליסטי קשת - בית ספר דמוקרטי דתי חילוני, השם דגש על הצמיחה האישית ותהליכי הלמידה הפרטיים של כל ילד וילד.
ביה"ס מתנהל על פי עקרונות החינוך הדמוקרטי ועקרונות החינוך היהודי פלורליסטי גם יחד.

עמודים