רוח הגולן

רוח הגולן נוסדה בשנת 1980 במטרה לסייע לצעירים לממש את מרב הפוטנציאל שלהם. כיום מנהלת העמותה 10 מוסדות חינוך. 8 מהם נמצאים ברמת הגולן ושואבים שורשיות, שלווה ורוגע מהסביבה הנופית והחברתית.מוסדות רוח הגולן מקנים לצעירים ידע, רקע מקצועי ספציפי, ערכים של אהבת התורה, אהבת העם והארץ.

אלמגד ללטרב אלאסיל

לימוד מוסיקה ונגינה לכל הגילאים. הקמת להקות מוסיקה לגיל הרך, בני נוער ומבוגרים. הקמת אירועי וימי תרבות.

פאגסוס - אומנויות לחימה

הקמת מרכזי אימון בצפון ועידוד בני נוער. פיתוח ספורט האיגרוף התאילנדי ואומנויות ההגנה העצמית. קיום וארגון תחרויות. הכשרת ספורטאים צעירים בענף האיגרוף התאילנדי. קידום ענף האיגרוף התאילנדי ופיתוחו לפי הכללים המקובלים בעולם. קירוב ושיתוף פעולה לשם הצגת תרבות אומנוית הלחימה והספורט בישראל.

הקרן לידידות

הקרן פועלת בשלושה תחומים עיקריים: עוני ורווחה, חירום וביטחון, עליה וקליטה, ומסייעת באספקת מגוון רחב של מענים וצרכים בסיסיים, לאוכלוסיות מוחלשות, כגון: קשישים ניצולי שואה, ילדים ונוער בסיכון, משפחות החיות בעוני, מיעוטים, ועוד תוך שיתוף פעולה עם מאות רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, צה"ל וארגונים מובילים במגזר השלישי.

רואים רחוק - קהילות מצמיחות מנהיגות

השארת צעירים איכותיים ביישובי הפריפריה דרך הצמחת מנהיגים מקומיים בגילאי הנוער וצעירים ומציאת מקומות תעסוקה. העצמת שדרת המנהיגות המובילה והמשפיעה ביישוב דרך איתור מנהיגים פוטנציאליים, העצמתם מגילאי הנוער ועד לאחר התואר האקדמי והחזרתם ליישוב במטרה להוביל ולהשפיע על הקהילה ואורחות חיי הקהילה. חיזוק מרכיב ההשתתפות החברתית דרך ביצוע פרויקטים קהילתיים, עיצוב תודעה של אחריות חברתית וחיבור למסגרות העצמה לפיתוח מנהיגות חברתית. הטמעת מודל התכנית ברשות המקומית דרך בניית מודל המותאם לצרכים של היישוב, הן בגילאי הנוער במערכת החינוך הפורמלית והן בגילאי הצעירים במרכזי הצעירים.

מכבי מג'דאל כרום

טיפוח הפרט במסגרת המכבי בענף הכדורגל. הקמה ופיתוח של מתקני ספורט.

בית הספר לספורט השגי כרמיאל

לקדם ולטפח ענפי ספורט השגיים ביישוב. לקלוט ולטפח ספורטאים ומאמנים עולים חדשים. לקרב ספורטאים ומאמנים עולים עם ספורטאים ומאמנים ותיקים. ליטול חלק בפעילות ספורטיבית בישראל ובחו"ל.

תעשיידע

להביא לחיזוק הקשר בין מפעלי התעשיה בישראל לבין מערכת החינוך, החברה והקהילה הישראלית.

עמותת חזון הדור הצעיר

העמותה התחילה את פעילותה בפעילויות ילדים ונוער, ובשנים האחרונות שמה לה למטרה ליצור תשתית לעידוד תושבים איכותיים לראות את עתידם בחצור הגלילית דווקא, ובכך להביא להעצמת ההון האנושי ולצמצום הפער החברתי הקיים בפריפריה, וזאת ע"י גיבוש קהילה אוהדת , אכפתית בעלת ערבות הדדית.

לשם- מפעלים חינוכיים

עידוד וקידום השכלה בקרב הציבור החרדי, הכולל בן היתר סיוע ומתן תמיכה כלכלית, לרבות באמצעות הענקת אמצעי הוראה ולימוד וכן בהדרכה, הכוונה והנחיה פדגוגית. הקמה, פיתוח וסיוע לישיבות חרדיות ומוסדות חינוך דתיים וחרדיים ובין היתר לצורך שילוב לימודי חול. קידום פעילות ציבורית כללית ויצירת שיתופי פעולה לשם העלאת הנושא על סדר היום של הציבור ומקבלי ההחלטות בישראל תוך עידוד הדיון בו לרבות במסגרת קבלת החלטות והשפעה על ביצוען.

עמודים