ימינו כקדם - כפר זיתים (ע"ר)

שיקום נוער ותמיכה בקהילה.קיום מסגרת לימוד תורה לאברכים חונכים בתחום הפנימיה.טיפול בנוער באמצעות חוות סוסים.טיפול בבוגרים באמצעות תכנית המשך. הכשרת מדריכים ומאמנים בתחום הספורט.

עדן צהרונים ומעונות יום (ע"ר)

פתיחת צהרונים, מעונות יום ומשפחותונים, כפוף לקבלת רשיונות על פי דין. מתן חינוך ותרבות לגיל הרך ולמבוגרים. פעולות חינוך כגון: קורסים, לימוד שפות, הקניית ידע למבוגרים.
טיפול בילדים ונוער בסיכון.

עמותת צעדים בחינוך ותרבות עילבון (ע"ר)

להכין פעילויות לילדים עם יציאתם לחופשה הגדולה.
העברת קורסי לימוד וקורסי העשרה לילדים. הקמת והפעלת גני ילדים. מלגות לסטודנטים. הפעלת צהרונים. פעילויות חינוך לילדים ונוער.

עמודים