עתיד מתוק

בית קפה קהילתי המופעל ע"י תלמידי בי"ס מקצועי "עתיד"

טנג'נט קריות

מועדון נשים מתנדבות לבנות 50+ בוגרות מעגל נשים קריות

"מכון אמרי חנן"

הוצאה לאור של ספרות תורנית. הרצאות ופעילות תורנית

עמודים