צבע: #85144b

מתנ"ס יסוד המעלה

המתנס מהווה פלטפורמה ליוזמות חברתיות קהילתיות, העמקת השותפויות עם קבוצות שונות של יזמים חברתיים והנהגת הורים ונוער

גולן- לפיתוח הכפרים הערבים

לייסד, לפתח ולתמוך במוסדות חינוך והשכלה, מדע ומחקר ביישובי רמת הגולן.פעילות לקידום החקלאות ביישובים אלה.

שינוי כיוון

אנו מאמינים כי חברה אזרחית חזקה הכוללת נציגות נרחבת מהישובים השונים ובעלת קבלות של עשייה חברתית ושינוי , תוכל לשקם ולחזק את הזהות האזורית המשותפת ותהווה בסיס להתחלתו של שיתוף פעולה אזרחי אמיתי אשר יסייע לרשויות לפעול יחדיו לטובת האזור כולו.

אלמרסד - המרכז הערבי לזכויות האדם ברמת הגולן

תיעוד מצב זכויות הערבים הסורים ברמת הגולן בהתאם למשפט הבינלאומי. עריכת מחקרים ודו"חות בנוגע למצב זכויות האדם בגולן. סיוע משפטי. לפעול למען הפצת המודעות לזכויות האדם בין התושבים.

חיבורים לדרך

חיבור בין המגזרים השונים למען בניית חברה ישראלית מתוקנת, המקיימת ערכים יהודיים והומניים של אחריות וצדק חברתי, רגישות וערבות הדדית. התיישבות ועשייה חברתית בחצור הגלילית (שלא למטרות בנייה או נדל"ן), הנעשית מתוך ענווה ושותפות. ארגון מפגשים קהילתיים לעידוד תחושת שייכות וחיבור למקום ויצירת קהילה של אזרחים פעילים. קיום מפגשי לימוד לדתיים, מסורתיים, חילוניים ואוכלוסיות מיוחדות סביב תכנים של רוח ותרבות יהודית, ככלי להעצמה אישית, דיאלוג בין שונים ובירור של זהות וערכים.

המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית

הקמת מוזיאון בעיר צפת להנצחת מורשת היהדות הדוברת הונגרית. להפעיל בתי-ספר ומוסדות להשכלה גבוהה ללימוד והכרת המורשת. לקיים ימי-עיון וכנסים ארציים ובינלאומיים בנושא המורשת. לתעד את שואת הקהילות הדוברות הונגרית ובתוך כך להנציח את שמות הנספים בני הקהילות הדוברות הונגרית, ליזום ולפתח תוכניות חינוך והדרכה בנושאי ההצלה בתקופת מלחמת העולם השנייה, עבודות הכפייה, הגירוש והחורבן הגשמי והרוחני שהומט על בני הקהילה היהודית הדוברת הונגרית. לתעד את תקומת ניצולי השואה דוברי ההונגרית במדינת ישראל וברחבי העולם.

גוש קטיף בגולן

סיוע לרווחה ולשיקום מגורשי גוש קטיף ביישוב החדש בגולן.

לב בגליל 2050

קידום מדיניות לפיתוח הגליל כמרחב מאוזן דמוגרפית ויציב כלכלית. העמותה תפעל לעידוד פיתוח תכניות אסטרטגיות ותכניות עבודה ממשלתיות לפיתוח הגליל בתחומי התשתיות, הבינוי, הכלכלה והחינוך על מנת לקדם את הגליל כמרחב אטקרטיבי יותר, אשר ימשוך אוכלוסיה איכותית ויחזק את האוכלוסיה הקיימת.

ממזרח שמש-כל ישראל חברים

ממזרח שמש הוא בית מדרש למנהיגות חברתית, המטפח פעילים ומנהיגים חברתיים, לעשייה חברתית ברוח מסורת ישראל ובהשראת מורשת יהודי המזרח.

עמודים