צבע: #85144b

אביב בגליל - התנועה לצדק חברתי ומינהל תקין

להביא להגדלתם ולחלוקתם הצודקת של המשאבים הציבוריים בקרב תושבי הגליל. הגברת השוויון בין התושבים, תיקון עוולות חברתיות ושלטוניות, הגברת המודעות הציבורית לזכויות התושבים ולדרכי המיצוי שלהן, שיפור איכות החיים,

עמותת פורום הנשים קרית שמונה ואצבע הגליל

מטרת העמותה לפעול ולחתור למען שוויון בין המינים בחברה ולפעול נגד תופעות של אפליה על בסיס מיני. ולשיתוף פעולה בין נשים מקבוצות שונות באיזורנו להוות תמיכה לנשים בעמדות יצוג ולפעול על מנת למנוע אלימות פיזית,מינית,פסיכולוגית

צפת פנינת הגליל

לפעול לשיפור איכות החיים בצפת, שינוי התדמית של צפת בעיני תושביה ובעיני אורחיה, שיפור פני העיר, הפיכת העיר לאכסניה מכובדת לנכסיה ההיסטוריים, הגברת התיירות, הגברת ההכנסות לעיר, לרווחת התושבים, שיפור רמת הניקיון והנוי בעיר. טיפוח הגנים הציבוריים בעיר, עידוד סיום פרוייקטים.

הקרן לפיתוח חצור הגלילית

לגייס תרומות, משאבים ולפעול לפיתוחה של חצור הגלילית. לקדם תוכניות בחצור הגלילית. סיוע למשפחות במצוקה. עידוד יוזמות חברתיות לשיפור מערך שירותי תרבות ופנאי. תכניות בתחום החינוך לשיפור הישגי התלמידים ועידוד

מתנ"ס קרית שמונה

המתנס מהווה פלטפורמה ליוזמות חברתיות קהילתיות, העמקת השותפויות עם קבוצות שונות של יזמים חברתיים והנהגת הורים ונוער

הגיע זמן גליל

פורום גליל גולן הינו פורום וולונטרי א פוליטי שמטרתו לשקף את העקרונות האסטרטגיים לפיתוח וחיזוק הגליל בראייה הלאומית.

עמותת בעצמי

ארגון חברתי, הפועל לצמצום הפערים החברתיים והעוני בישראל, על ידי קידום בתעסוקה של אוכלוסיות מודרות ומעוטות-הזדמנויות.

הועד למען יהודים יוצאי אתיופיה בצפת

לפעול להקמת, לניהול, לפיתוח ולקיום נושאי חברה, תרבות, חינוך ודת מתוך הקהילה. לעסוק ולפעול למען נזקקים הן דרך נדבות והן דרך הלוואות, הן בכסף והן בסחורה.

כנפים של קרמבו

כנפיים של קרמבו, תנועת הנוער, לילדים עם צרכים מיוחדים, הראשונה והיחידה מסוגה בעולם. התנועה מפעילה כ 40 סניפים ברחבי הארץ ועוד מספר רב של סניפים בתהליך הקמה , בשנת הפעילות תשע"ה פעילים בתנועה מעל 1,200 חניכים בגילאי 7-21 עם צרכים מיוחדים מורכבים, ולמעלה מ - 2500 חונכים, בני נוער בגילאי 14-18 מהחינוך הכללי. סה"כ פעילים בתנועה קרוב ל 4,000 ילדים ובני נוער.

גלילה- לקידום ופיתוח הגליל

העמותה תפעל לחיזוק ופיתוח הרב תרבותיות בגליל, תוך העצמת הפסיפס האנושי הייחודי של דתות, עדות ועמים. העמותה תוביל ותפתח תהליכים לבניית והעצמת הקהילות והישובים בגליל.העמותה תפעל להכשרת הקרקע לגיבוש תפיסה חינוכית שתייחד את הגליל ותשען על המשאבים האזוריים. העמותה תפעל ליצירת לובי חברתי בקרב משרדי ממשלה, ארגונים בינלאומיים, קהילות יהודיות בתפוצה, אקדמיה, כלכלנים ובעלי השפעה. העמותה תפעל לחיזוק הקשר והזהות למורשת ולמקום ובכך תפעל להפיכת הגליל למקום בו בנינו יגדלו את בניהם אף הם בגליל. קידום, הקמה ופיתוח של פרויקטים בגליל בתחום הקהילה, החברה ותרבות הפנאי.

עמודים