Abstract
נכה, לא חצי בן אדם

הצטרפו לתמיכה!

תארו לכם שחלילה חליתם, נפצעתם או נולדתם עם נכות ואין ביכולתכם להשתכר כלל. ע''פ תפיסת ביטוח לאומי והממשלה זה הופך אתכם אוטומטית לחצי בן אדם, כזה שאיכשהו מסוגל לחיות עם חצי מהמינימום ופחות. קצבת הנכות לאדם עם 100% נכות עומדת על 2,342 ש''ח ולאדם עם 74% נכות (יכול להיות קטוע ידיים/רגליים לשם המחשה) הקצבה עומדת על  1,733 ש''ח בלבד.
חותמים על העצומה כדי לקרוא לממשלה: העלו את קצבת הנכות  הכללית באופן שיאפשר תנאי מחייה בכבוד! צדק חברתי מתחיל בשכבות החלשות, באנשים שקולם לא נשמע.

עזרו לנו לממן פליירים, אירועים והפגנות: תרמו למאבק עכשיו

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: