Abstract
לא לסגירת גלריה ברבור. בעד חופש שיח ויצירה בירושלים

הצטרפו לתמיכה!

הצהרתה של העירייה בדבר סגירת גלריה ברבור, מעוררת בנו כיוצרים התנגדות קשה.
סגירת הגלריה מעידה על מדיניות של השתקה ובריונות שמעמידה את קהילת היוצרים במצב בלתי אפשרי , תוך פגיעה בלתי נסבלת בערכינו- חירות הפרט וחופש הביטוי.
לא נעמוד מנגד בעוד אמנים נרדפים על תכנים של יצירות או פעילויות - דבר זה לא יעלה על הדעת.

אנחנו אומרים לא לסגירת גלריה ברבור והפסקת האיום על תכנים של יצירות ופעילויות.
אנו מצפים שעיריית ירושלים תחזור בה מן ההחלטה לסגור את גלריה ברבור , ותשכיל לתת מקום לכל מגוון הדעות – ללא יוצא מן הכלל, ללא כל התערבות או צנזורה.

ההודעה שתישלח
ההודעה שתשלח ממך למקבלי ההחלטות. מומלץ לשנות את ההודעה כדי שתהיה אישית יותר

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: