Abstract
האחים אדי וג'ולס טראמפ, באחריותכם לסגור את מכל האמוניה עכשיו!

הצטרפו לתמיכה!

מספיק עם התירוצים, עם האיומים על הממשלה בהשבתת המשק, עם התשת בתי המשפט והפצת שקרים. 
אנו, אזרחי מדינת ישראל , דורשים מהאחים אדי וגו'לס טראמפ, הבעלים של חיפה כימיקלים, לסגור את מיכל האמוניה וליישם פתרונות אחרים שאינם מהווים איום וסכנה לציבור.
בית המשפט קבע: עליהם להסיר לסגור את מיכל האמוניה עד ה-1.4.17.

אנו, הציבור הישראלי, לא מוכנים לשבת כשבויים, בזמן שהאחים אדי וג'ולס טראמפ  רודפים אחרי העושר בחמדנות, ומסרבים לאמץ חלופות שיכולות לאפשר לחברה שלהם להמשיך בפעילותה, בלי מיכל אמוניה, גם אם הן יקרות יותר.

מספיק זה מספיק!
אנו דורשים את סגירת מכל האמוניה המסוכן לאלתר ולצמיתות!

לא רוצים מיכל אמוניה במפרץ חיפה!

,

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: