Abstract
יוזמת התחבורה לחיפה

הצטרפו לתמיכה!

הפקקים בחיפה הולכים ומחריפים ובעקבותיהם זיהום האוויר עולה והכלכלה העירונית מדשדשת.
זאת לא טעות - זאת מדיניות!
הגיע הזמן להתאחד ולדרוש שיפורים חיוניים למערכת התחבורה העירונית!

דרישה #1 - התקנת סככות תקינות בכל תחנות האוטובוס בעיר:

יוזמת התחבורה לחיפה - פרק #1 - תחנות האוטובוס

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: