הקישון וברקע משטח 95 דונם ברקע
מכולות? לא על גדת הקישון!

הצטרפו לתמיכה!

בעבר הצלחנו לשנות יחד את התוצאה, כעת עולה הצורך שוב.
לחצו על הלינק מטה כדי לשלוח מייל ישירות למקבלי ההחלטות בעיריית חיפה

קצת רקע - מה הסיפור של משטח 95 דונם?

חנ"י (חברת נמלי ישראל) מאחסנת מכולות באופן לא חוקי על גדת הקישון, במקום שקיבל את הכינוי "משטח 95 דונם". המקום שבו מאחסנים את המכולות צמוד לשלוחת שפך הקישון, ה"אפנדיקס". זהו האזור הרגיש ביותר באזור שפך הקישון, ולמעשה זוהי הלגונה היחידה כיום בנחלי החוף של ישראל והיא כוללת בתי גידול ייחודיים. מערכת אקולוגית בנחל איתן כמו האפנדיקס בקישון רגישה למפגעי אור ורעש הנובעים מהפעילות הלוגיסטית במשטח 95 דונם.
בעבר התנגדו למשטח גופים ירוקים, עד שבשנת 2011 קבעה ועדת ערר (ערכאה תכנונית) כי יינתן לחנ"י היתר חורג זמני לשלוש שנים (2011-2014). אך בפועל אחסון המכולות נמשך עד ספטמבר 2017. כעת הוגשה לעיריית חיפה בקשה חדשה להיתר חורג והיא מגיעה לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה.
ביום ה' 18.1.2018 ייערך סיור במתחם האחסנה, שלחו כעת מייל כדי להבהיר למהנדס העיר חיפה ולחברי הועדה המקומית לתכנון ובניה שאין להשאיר את האזור הרגיש כל כך בקישון חשוף למפגעי אור ורעש.

על חשיבותו היחודית של השטח אפשר ללמוד כאן

***עדכון מנובמבר 2017: הלחץ שלכם עזר!

ביום ב', 20.11.2017 היה הנושא אמור לעלות לדיון בועדת המשנה לתכנון בחיפה.
בעקבות קמפיין המיילים בו נשלחו לחברי הועדה כמאתיים מיילים מתושבות ותושבי חיפה
עם בקשה מהם להצביע נגד מתן ההיתר החורג,
הבקשה הוסרה מסדר היום, ותחזור לדיון בוועדה לאחר סיור בשטח, אנחנו נמשיך לעדכן. 

הסאגה נמשכת

תקציר הפרקים הקודמים:
חברת נמלי ישראל (חנ"י) ביצעה עבירת בניה, היא עשתה זאת במקום הכי רגיש אקולוגית.
אזור שלוחת שפך הקישון המכונה "אפנדיקס" וסביבתו הוא שריד אחרון לנתיב ההיסטורי של נחל הקישון ולבית הגידול שאפיין בעבר את שפך הקישון וסביבתו.
בשנת 2007 נסקרו באזור זה כ-530 מיני צמחים, מהם 18 מינים האופייניים למלחות. 15 מהמינים שנמצאו, מוגדרים כנדירים.
כעת חנ"י מבקשת היתר חורג שיכשיר את העבירה הזו, הבקשה מוגשת למהנדס העיר חיפה ולועדה המקומית.
בנובמבר הועדה המקומית הסירה את הבקשה מסדר היום וקבעה שהחלטה תתקבל לאחר סיור במקום.

כעת, לקראת הסיור במשטח 95 דונם. שלחו מייל לועדה המקומית, מהנדס העיר והנהלת העירייה כדי לשמור על גדה דרומית רחבה לקישון.

ההודעה שתישלח
ההודעה שתשלח ממך למקבלי ההחלטות. מומלץ לשנות את ההודעה כדי שתהיה אישית יותר
לחצ/י על הכפתור לפתיחת המייל שלך עם נוסח מוצע למהנדס העיר ולחברי הועדה.
, ,

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: