הנגב הוא הכפר של כולנו

הצטרפו לתמיכה!

אנחנו אנשי הנגב, רוצים בחיים טובים ומשותפים עם כל אנשי הנגב.
החברה הבדואית מהווה שליש מאוכלוסית הנגב, ובשנה האחרונה סבלו 1600 משפחות ממדיניות של הריסה ללא אלטרנטיבה.
הריסות הבתים בנגב פוגעות אנושות ביכולת הבדואים לקחת חלק בחברה בנגב, ושוללת מהם זכויות רבות.
אנחנו רוצים לפעול לשינוי מדיניות ההריסה ולעזור לקחת חלק בייצור אלטרנטיבה. אך ראשית יש לעצור את ההריסות
לשם כך, אנחנו מבקשים לגייס את כולכם וליצור קבוצת לחץ, דיגיטלית, על מקבלי ההחלטות.
הלחץ הוא לקידום הבדואים בכלל והכפרים בפרט, כך שיזכו ליחס צודק, הוגן ולהכרה בזכויותיהם, כמו כל אזרחי המדינה.

אז מה עוד אפשר לעשות ?

מוזמנים ללמוד עוד ולהצטרף לקבוצת הוואטסאפ ע"מ לקבל עדכונים -https://elaiparan.wixsite.com/negevforall

,

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: