Abstract
מבטלים את הותמ"ל

הצטרפו לתמיכה!

מבטלים את הותמ"ל!

הועדה למתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) הוקמה כהוראת שעה לארבע שנים, שעומדות להסתיים בקרוב.
 
מטרת הקמתה, הייתה לסייע במתן פתרון למשבר הדיור, אך עד כה לא נבנתה ולו דירה אחת מכוח התכניות שאושרו על ידה. מנגד, התכנון בועדה יוצר נזקים סביבתיים, תחבורתיים וחברתיים קשים.
זאת ועוד, הועדה גורעת עשרות אלפי דונמים של שטחים פתוחים - חקלאיים וטבעיים- ובכך פוגעת בחקלאות ואפשרויות התושבים לפעילויות פנאי ונופש בטבע.

 
על אף ההשלכות הנרחבות, הועדה כמעט ואינה נותנת פתחון פה לציבור הרחב, דוחה את רובן המוחלט של ההתנגדויות ומאלצת אותו לפנות להליך המשפטי על מנת להשמיע את קולו.

כעת זו ההזדמנות לקרוא לכנסת ולממשלה שלא להאריך את פעילותה של הועדה. שלחו עכשיו מכתב ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת, חה"כ יואב קיש, וקראו לו שלא לאפשר את הארכת פעילותה!

**מומלץ לפתוח בטלפון סלולרי**

ההודעה שתישלח
ההודעה שתשלח ממך למקבלי ההחלטות. מומלץ לשנות את ההודעה כדי שתהיה אישית יותר
לחצ/י על הכפתור למשלוח התנגדות להארכת החוק.
,

זה הזמן שלנו להשפיע-הזמן שלנו קצוב!

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: