Abstract
רוכבים וחיים

הצטרפו לתמיכה!

ברוב הערים בישראל אין תשתית בטוחה לרכיבה ולכן מאות אלפי רוכבים מסכנים את חייהם מדי יום ברכיבה על הכביש, או מסכנים את הולכי הרגל (ואת עצמם) ברכיבה על המדרכה.
הרשויות אמנם לא נותנות מענה לגידול במספר הרוכבים אך אינם אדישות ואוכפות במרץ את החוק היבש המחייב רוכבי אופניי לרכב על שבילי אופניים כשיש וכשאין (בדרך כלל אין) על הכביש.
אנחנו מזמינים אתכם לסייע לנו לשכנע את שר האוצר להסיר את התנגדותו להצעת חוק המחייבת את העיריות לבחון היכן ואיך לייצר פתרונות בטוחים לרוכבי האופניים, המופרדים מתנועת הולכי הרגל וכך לתרום לבטיחות בדרכים ואיכות החיים של כולנו.
להצעת חוק זו הצטרפו כיוזמים 62 חברי כנסת, מכל סיעות הבית, והיא נהנית מתמיכה ציבורית רחבה 

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: