אנשים מתחבקים
הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך

הצטרפו לתמיכה!

אפשר לחנך לאזרחות שוויונית ומשותפת כאשר לשלושה הזרמים הגדולים בחינוך אין ייצוג הולם בתהליך קבלת ההחלטות?
אפשר לחנך לדמוקרטיה במדינה יהודית ודמוקרטית מתקציב שנתי (ביצוע 2016) של 5 מיליון ש"ח???
(בהשוואה: תקציב החינוך ליהדות (ביצוע 2016) - 210 מיליון ש"ח)

הצטרפו למאבק הציבורי להשיב את האיזון בהוראת האזרחות השוויונית והמשותפת במדינה יהודית ודמוקרטית.
 

המאבק לקידום התכנית הלאומית בחינוך לסובלנות, חיים משותפים ודמוקרטיה

כל הגופים הרלוונטיים קוראים למשרד החינוך לקבוע מדיניות בנושא תכנית לאומית בחינוך לסובלנות, חיים משותפים ודמוקרטיה. אבל 

משרד החינוך מתעלם מהמלצות דוח מבקר המדינה בנושא (ראה קובץ)
מתעלם מהמלצות ועדת החינוך של הכנסת
מתעלם מהמלצות ועדת ביקורת המדינה של הכנסת
מתעלם מפניית 82 ארגונים אזרחיים (ביניהם ועד ההורים היישוביים, מועצת תלמידים ארצית ואחרים) ומעשרות מכתבי אזרחים, לתיאום פגישת עבודה בנושא (ראה קובץ)

ועוד לא נפל לנו האסימון?

המאבק על חיזוק הדמוקרטיה בישראל עובר לפסי מחאה אפקטיביים יותר!

עקבו אחר התפתחויות!

כ

,
תוצאות העתירה לבג"ץ בנושא המושגון לבגרות באזרחות

ב 20.7.17, התקיים דיון מסכם בעתירה לבג"ץ שהגשנו, לביטול המושגון המחייב לבגרות במקצוע האזרחות. פרוטוקול מצורף

בדיון התייחסו השופטים לפגמים שנפלו בהתנהלות הועדה שבתקופתה הועבר המושגון (לפני כשנה וחצי), הן בהתייחס למספר החברים הלא תקני, הן בהקשר להיעדר נציגים ממגזרים שונים. התייחסו לתכנים הלא מוסכמים שנוצרו כתוצאה מהפגמים הפרוצדורליים.

טענו שנראה שמצד אחד משרד החינוך יצר התקדמות, בכך שהקים ועדה חדשה שאישרה את המושגון המתוקן בהכרעת רוב (6:5) ובכך ענה על הפגמים בעתירה. מצד שני, העותרים מגישים עדויות חדשות לנוהל לא תקין גם בועדה החדשה (הנציגים הערבים התפטרו אמש במחאה. נציגים אחרים מגישים מסמך הסתייגויות למושגון שאושר לפני דיון בהסתייגויות ודורשים דיון והצבעה מחודשים), וזה יוצר מצב שונה המחייב הגשת עתירה חדשה.

שופטי בג"ץ המליצו לנו למשוך את העתירה ולהגיש עתירה חדשה, בה יימשך הדיון גם בהתייחס לטיעונים בעתירה הנוכחית. משכנו את העתירה.

בג"ץ הטיל על משרד החינוך את הוצאות המשפט (5000 ש"ח) ובכך סימן שהוא מכיר בצדקת העתירה. קרא למשרד החינוך לקיים דיון משמעותי בועדת המקצוע לגבי נחיצות המושגון ככלי פדגוגי ולקיים נוהל דיון תקין.

בג"ץ המליץ להגיש עתירה חדשה, ובכך סימן גם למשרד החינוך שהוא מכיר בחשיבות הנושא.

אנו, ואתם, עוקבים אחר התנהלות ועדת המקצוע בתקווה שיגיעו ליעד המקצוע: שפה אזרחית משותפת, הנקבעת מתוך שותפות אמיתית של כל המגזרים.

,
צועדים ב"מצעד הדגלים לסובלנות" 24.5.17 (יום ירושלים)

ביטויי השנאה והגזענות בחברה הישראלית הולכים ומתגברים.
התקציב המזערי של משרד החינוך להתמודדות עם ביטויי ההקצנה והשלכותיה, הולך ומצטמצם.
משרד החינוך מתעלם מהקריאה לבנות ולתקצב תכנית לאומית בחינוך לסובלנות. קריאה שיצאה מדו"ח מבקר המדינה 2016, מועדת החינוך בכנסת, מהוועדה לביקורת המדינה, מארגוני החברה האזרחית, הורים ותלמידים.
ביוזמת "הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך" ו"פורום חיים משותפים" החלטנו לצעוד.
נצעד ב"מצעד הדגלים לסובלנות" ביום ירושלים 24.5.17 החל מהשעה 16.00 (נצטרף ל 1,000 הצועדים במסגרת "הצעדה הירושלית למגוון ולסובלנות", שמקיימת "התנועה הירושלמית"), כדי לדרוש ממשרד החינוך להיענות לדרישה השלטונית והציבורית ולפעול לאלתר לבנות, לתקצב וליישם תכנית לאומית בחינוך לסובלנות, לפני שיהיה מאוחר מדי.
נצעד כדי לשקף את האמונה שרק חינוך לסובלנות יכול לאפשר את החיים המשותפים בחברה הישראלית המשוסעת.
נצעד כדי להציג חלופה סובלנית למצעד הדגלים המסית שהתפתח.
פרטים: בשעה 15.00 ניפגש בפארק גוננים (מול סופר "רמי לוי", ליד מקבץ דגלי "ואהבת...") בירושלים: הפנינג של מוסיקה, הופעות והתארגנות להתחלת הצעדה (חלוקת דגלים עם הכיתוב היחיד: "ואהבת...").
16.00- צעדה דרך השכונות, תוך הנפת דגלים ובלונים ונגינה בכלים.  
18.00 – סיום במתחם התחנה. אופציה להשתתפות במעגלי שיח על סובלנות.
* המשתתפים מתבקשים להביא כובע, מידנית מים, כלי נגינה (תופי מרים, תופים ורעשנים שונים).
לפרטים נוספים: 052-8506876 (ריקי)

,
ואהבת - מתחילים לחנך לסובלנות ואהבת האחר

למערכת החינוך תפקיד מכריע בעיצוב עמדות בני נוער ואחריות לחינוך הומניסטי. מניתוח הנתונים עולה תמונה קשה: ביטויי השנאה והגזענות, בכל המגזרים בחברה, מתגברים עד סכנה לקיום החיים המאורגנים ומנגד, תקציב משרד החינוך להתמודדות עם השנאה מצטמצם!

א. 50% מהחילונים לא מוכנים לגור ליד חובשי כיפות (סקר מכון פאנלס פוליטיקס, 2017)

79% מהחרדים הלאומיים, 41% מהדתיים ו 21% מהדתיים המודרנים בקרב הציונות הדתית, מאמינים שחוקי ההלכה גוברים על חוקי המדינה במקרה של קונפליקט בין השניים

36% מהחרדים לא מרגישים חלק ממדינת ישראל ובעיותיה (מדד הדמוקרטיה הישראלית, 2016)

29.5% מהערבים שוללים את זכות הקיום של מדינת ישראל (סמוחה, 2010)

68% מהיהודים לא מוכנים לגור ליד ערבי (מכון פאנלס פוליטיקס, 2017)

ב. התקציב שהקצה משרד החינוך להתמודדות עם השנאה והגזענות עמד ב 2016 על כ 5 מיליון ₪. (דו"ח נציגי המשרד לועדת ביקורת המדינה 1.2.17): 3.5 מיליון ₪ בתקציב ביצוע של "המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים" (למרות שדווח על תקציב של  10.5 מיליון ₪) ו 1.5 מיליון ₪ לתכניות במנהל חברה ונוער.

לצורך ההשוואה: לסעיף 'תרבות יהודית' הוקצה משרד החינוך בשנת 2016 סכום של 142.5 מיליון ₪, מתוך 1.13 מיליארד ₪ לסעיף נושאי יהדות.

צריך לחנך ליהדות. צריך לחנך לדמוקרטיה. אבל מעל הכל, צריך לחנך לוו החיבור בין יהודית ודמוקרטית. לחנך לסובלנות ולהכלת המתחים בין יהדות ודמוקרטיה.

הנהגת משרד החינוך נחשפה בשנה האחרונה להמלצות דו"ח מבקר המדינה 2016, להמלצות ועדת ביקורת המדינה וועדת החינוך של הכנסת, למכתב 84 ארגוני החברה האזרחית (כולל מועצת התלמידים הארצית וועד ההורים היישוביים), אשר מחייבים את אותו דבר:

על משרד החינוך לבנות תכנית לאומית בחינוך לסובלנות, לתקצב אותה ולפקח על יישומה.

בטווח הקצר, אנו, 82 ארגונים אזרחיים, דורשים ממשרד החינוך להגדיל לאלתר את תקציב "המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים" ל 40 מיליון ₪ ולהוסיף 30 מיליון ₪ נוספים למינהל חברה ונוער, עבור תכניות מיועדות, אך בעיקר להכשרת מורים למיומנויות ניהול שיח אקטואלי בכיתה.

עד כה, הנהלת המשרד לא נעתרה לבקשות.

אנו מעריכים שמסה קריטית של תגובות ציבוריות יניעו את השינוי.

אתם מוזמנים לכתוב מכתב אישי למנכ"ל ולהביע דעתכם על הדחיפות בחינוך לסובלנות.

אתם מוזמנים לצעוד עמנו ביום ירושלים, 24.5.17 ב"מצעד הדגלים לסובלנות"

,
פנייה לבג"ץ

ב 27.2.16 הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה למשרד החינוך להשיב תוך 60 יום מדוע אין לבטל את המושגון באזרחות. 
בדיון שהתקיים בבג"ץ בתיק 4327/16 טסלר ואח' נגד משרד החינוך, ביקרו שופטי בית המשפט העליון את הכשלים המנהליים והפרוצדורליים שהובילו לכתיבת המושגון וכן ציינו את הכשלים בתכנים כתוצאה מנוהל לא תקין. הורו על צו על תנאי לפיו משרד החינוך מחוייב תוך שישים יום להשיב מדוע אין לבטל את המושגון באזרחות. 
את העתירה המלאה, כולל חוות הדעת של פרופ' דן אבנון, על המושגון, ניתן לפתוח כעת כאן באתר, תחת אייקון 'קבצים'.

 
 

,
תגובת הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך

תגובת הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך להוצאת ספר האזרחות, 9.6.16:
אף שהמחאה המקצועית והציבורית הניעה שינוי משמעותי וחשוב בתכני הספר החדש באזרחות, הכשל המרכזי נותר בעינו: הוראת האזרחות המשותפת לכל הזרמים צריכה להיבנות במשותף ומתוך הסכמה. העובדה שהספר נכתב ע"י נציגי זרם אחד, תוך הדרה של הזרמים האחרים, מובילה לשינוי יסודי בהוראת האזרחות:
מברור הפרשנויות השונות ביחס לאופיה היהודי והדמוקרטי של המדינה יש מעבר להכרעה לא מוסכמת בדבר דמותה של המדינה. 
המדינה מוצגת כמדינת לאום אתנית בעלת משטר רפובליקני ומאפיינים יהודיים דתיים בפרשנותם האורתודוכסית.
החלטה משמעותית שכזו על דמותה של המדינה צריכה להתקבל תוך דיון ציבורי בכנסת ישראל ולא להגיע להכרעתו של משרד ממשלתי - חשוב ככל שיהיה.
הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך הפועלת מ"אנו" תמשיך לבחון את הביקורות המקצועיות והציבוריות בנוגע לספר באופן אחראי ותשקול את המשך פעולותיה בנושא.
ד"ר ריקי טסלר, יו"ר הפורום האקדמי לאזרחות: "למשרד החינוך אין סמכות להכריע את הויכוח על אופיה של המדינה היהודית והדמוקרטית ואין לגיטימציה לכפות תפיסת עולם אתנוצנטרית על כלל הזרמים."

,
המכתב לשר החינוך - להוראת אזרחות שוויונית ומשותפת

חתמו עכשיו כדי לתמוך! חייבים וחייבות להחזיר עכשיו את האיזון  לשיעורי האזרחות!
לכבוד,
שר החינוך, מר נפתלי בנט
קריאה דחופה לאיזון הוראת האזרחות
הוויכוח על הוראת האזרחות הוא ויכוח על דמותה של המדינה, מכיוון שהוא המקצוע היחיד העוסק בנושא ונלמד בצורה אחידה בכל זרמי החינוך במטרה לבנות שפה אזרחית משותפת. מכאן, שכל שינוי במקצוע מחייב שיח מקצועי וציבורי בו שותפים כל זרמי החינוך.
בחמש השנים האחרונות, עוברת הוראת האזרחות שינוי מהותי וזאת ללא דיון בוועדת המקצוע, תוך סתירת תכנית הלימודים המאושרת, הדרת קבוצות שלמות בזרם הממלכתי והחינוך הערבי מהשיח והתעלמות מביקורת מקצועית של אנשי אקדמיה ומורים. פרסום מושגון לבגרות לפני כחודשיים וחצי, למרות התנגדות נמרצת של ועדת המקצוע והודעת משרד החינוך על פרסום ספר משוכתב באזרחות - למרות שלא נידון כלל בוועדת המקצוע ולמרות עדויות על ריבוי שגיאות מהותיות - מחזקים את ההערכה שהליך לא תקין מוביל לתוצאה לא תקינה ומעוררת התנגדות.
התוצאה המצטיירת היא של החלשת ערכי הדמוקרטיה (פלורליזם, שוויון, חירות, הסכמיות, סובלנות), מעבר מאזרחות ישראלית במדינה יהודית ודמוקרטית, ללאומיות יהודית וכפיית השינוי הלא מוסכם על כל זרמי החינוך.
אנו מורים, הורים, תלמידים, אקדמאים, נציגי ארגונים ואזרחים, המחנכים לאזרחות משותפת כבסיס ליציבות חברתית, קוראים לך לפעול בצורה ממלכתית ומקצועית:
- לוודא קיום מנהל תקין ולעכב פרסומים מעוררי מחלוקת, עד אישורם על ידי ועדת מקצוע מאוזנת באזרחות.
- לחזק את החינוך לאזרחות משותפת.

,

,
מי אנחנו

הארגונים השותפים בקואליציה:

הפורום האקדמי לאזרחות

אנו
[email protected]

מועצת המורים לאזרחות
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%...

האגודה לזכויות האזרח
http://www.acri.org.il/he/

התנועה ליהדות מתקדמת
http://www.reform.org.il/Heb/Index.asp

מועצת התלמידים והנוער הארצית
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mtna

פרדס - מרכז לחינוך ערכי
http://pardesnet.org/

שער לאדם
http://www.adam-insan.org.il/

שתיל
http://www.shatil.org.il/

יוזמת קרן אברהם
http://www.abrahamfund.org/Heb

אופקים אפאק

גבעת חביבה
www.givathaviva.org.il

מדרשת אדם
http://www.adaminstitute.org.il/

פורום מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות הערביות בישראל

הפורום החילוני
http://www.hiloni.org.il/

המכון לחינוך דמוקרטי
http://www.democratic.co.il/

נתיבות שלום עוז ושלום
http://www.netivot-shalom.org.il/parsha.php

מכון מרחבים
http://www.machon-merchavim.org.il/

עמותת עוגן

ישראל חופשית
http://bfree.org.il/

התנועה המסורתית
https://www.masorti.org.il/

תנועת חינוך ישראלי
www.hinuch.org.il

אקופיס
[email protected]

אני אזרח

פורום מורים ערבים לאזרחות

* בשותפות עם "פורום חיים משותפים": 

מכללת אורנים

קרן עומרי נוף משותף

סדאקה רעות

אפשר אחרת

בית יגאל אלון

אג'יק

מרכז חינוכי קהילתי בגליל

עמותת הגר לחינוך יהודי-ערבי לשוויון

בית הגפן

בשיתוף עם המטה למאבק בגזענות:

עמותת סיכוי

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי

הקשת הדמוקרטית המזרחית

קואליציית נשים לשלום,

מעגלים-חלקאת

מרכז תמורה

הרשימה לאיכות המקצוע וזכויות האדם בלשכת עורכי הדין

עמותת ג'דאר

מעאן

חיראק

המוקד לפליטים ולמהגרים

ארבאט

מורשתינו

פורום המשולש הדרומי והשרון לשיוויון ולמאבק בגזענות

ארגון גזענות לא במדינה שלי

חיראקונא

ילדים ישראלים

מרכז איעלאם

עמותת בוגרי אוניברסיטאות רוסיה וברה"מ

מרכז תמורה

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל

תנועת אחותי

פורום הכרה - למען הכרה בכפרי הבדואים הלא-מוכרים בנגב

רופאים לזכויות אדם

טבקה – משפט וצדק לעולי אתיופיה

קו לעובד

מהפך-תע'ייר

תנד"י

מרכז הרפורמי לדת ומדינה

מחסום ווטש

הקשת בערד

עמותת משפחות מעורבות

פסיכו-אקטיב

מרכז sos ללימודי אלימות בישראל

בית ספר לשלום בנווה שלום

א.ס.ף ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט

עו"סים שלום

תנועת אדום חדש

הפורום הגלילי לשוויון אזרחי ולמאבק בגזענות

ארגון אנתימאא ועאטאא מטירה

 

,
מידע נוסף וקבצים

הדר ליפשיץ למנכ"לית
הסרת חתימה אביטל ספיבק
הערות אדר כהן למחוון
הערות לאזרחות הללי פנסון
הרמן - חוות דעת על ספר אזרחות 6.2.14
מאמר נמרוד אלוני 7.1.16 הארץ תחת אש
מודעת מועצת מורי האזרחות
מכתב הפורום האקדמי לשר 16.11.15
מכתב התיכוניסטים
מכתב ועדת המעקב לשר החינוך 20.12.15
מכתב ועדת המעקב לשר החינוך
ניתוח תוצאות בגרות-לערבים קיץ 2014
עמרו כל תחלואות המחוון
קרמניצר 13.11.15 שנים יחדו
שאלות ותשובות למחוון 2015
מאמר ענת זוהר על משמעות פדגוגית של המחוון
תכנית הלימודים באזרחות תשעא
מכתב העורך הלשוני של ספר האזרחות
הסרת חתימה אסנת סברון
שאלות ותשובות אסנת סברון
מאמר עירית קינן על המחוון
מכתב פרופ אופלטקה לחברי ועד ההורים היישוביים
ביקורת הפורום האקדמי על המחוון
מאמר הרב נפתלי רוטנברג
מחוון מעודכן לינואר 2016
חוזר מפמ"רית 3.2.16
מאמר הרטמן ודראוושה 3.2.16
מחוון מושגון 16.11.15
מכתב אקדמאים ומורים לנשיא
הודעת ועדת החינוך 21.12.15
הודעת ועדת החינוך 21.12.15
מכתב הקואליציה לשר 22.2.16
הזמנה לכנס הדתה במערכת החינוך במכללת אורנים - 7.4.16
הכנה לעתירה לבגץ לביטול המושגון באזרחות
עתירה לבג"ץ נגד המושגון חלק א
עתירה לבג"ץ נגד המושגון חלק ב
פרופ' יוסי דהאן - תגובה לספר האזרחות 9.6.16
ד"ר הללי פינסון - תגובה לספר האזרחות 9.6.16
צו על תנאי בהחלטת בג"ץ על המ
עתירה לבג"ץ נגד המושגון חלק א
חוו"ד לבג"ץ דן אבנון על המושגון
עתירה לבג"ץ נגד המושגון חלק ג
פרוטוקול הדיון בבג"ץ מושגון
ספר האזרחות החדש
תשובת בנט ליור ועדת החינוך 1-6-16
פרופ' מוטה קרמניצר: ככה לא בונים חינוך לאזרחות

תמונות באדיבות: flickr visitisrael

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: