כן לדמוקרטיה ולשקיפות, לא לחוק הפוליטי של סימון העמותות!
המכתב שנשלח:

שלום רב,

רק נפתח מושב הקיץ של הכנסת והממשלה מתכוונת לפני כל דבר אחר להעביר בכנסת את החוק לסימון עמותות.

כך, תחת דגל השקיפות, כביכול, יחייב החוק את הארגונים להצהיר בע"פ ובכתב שהם מקבלים תרומות ממדינות זרות בכל פעם שהם מדברים או כותבים.

זהו חוק שהוא מוטה ופוליטי: ראשית, הצעת החוק אינה חלה על עמותות וארגונים רבים המקבלים תרומות מחו"ל מבעלי הון, מגורמים עסקיים או מגורמים אחרים בעלי אינטרסים מגוונים הנסתרים מעיני הציבור.

אבל עוד יותר חשוב, השקיפות כבר קיימת: חוק העמותות הקיים מחייב כבר שנים דיווח על תרומות בכלל ותרומות ממדינות זרות בפרט. למרבה האבסורד, הצעת החוק אפילו לא מטפלת בארגונים שכלל לא מדווחים על תרומות בהתאם לחוק, או שהתרומות שלהם חסויות. כי הצעת החוק המדוברת לא נועדה באמת לקדם שקיפות, אלא לסימון פוליטי.

כחבר/ה בועדת החוקה של הכנסת אני פונה אליך לגלות אחריות ולבקש שתתנגד/י להצעת חוק זו, הצעת חוק מוטה שמטרתה סימון פוליטי, אשר מסרבת לקדם שקיפות אמיתית.

כדי לקדם שקיפות אמיתית - יש להחיל עקרונות מלאים של שקיפות באופן שוויוני.

מי קיבל את המכתב:
מי קיבל את המכתב
כמה שלחו את המכתב: 663
הודעת סגירה:
iframe תגובות פייסבוק: