Abstract

- לפני שבועיים סירב מפעל הפיס לשתף פעולה עם משרד האוצר שהחליט להוציא את מכונות ההימורים ואף הכריז על "ניתוק מגע" עם משרד האוצר.
- אז פתחנו בקמפיין המיילים מול הנהלת מפעל הפיס - כדי שיוציאו את מכונות ההימורים.
- ואז יו"ר מפעל הפיס, עוזי דיין חזר אלינו עם תשובה (שרשרו למטה - ראו את תגובתו).
- היום הודיע מפעל הפיס שהוא חוזר בו ומכונות המזל יצומצמו.