לעודד התיישבות בצפון הארץ על ידי סיוע בהקמה ופיתוח עסקים קטנים באיזור הצפון. לעודד יצירת מקומות עבודה , הגירת הון, ידע ואנשים לצפון הארץ. לעזור לגופים פילנטרופיים לפתח תרבות ניהולית באיזור הצפון.

;052-2364423
שם המנהל/ת: ;מנחם זילברקלנג
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי, בית הכרם
שפות: עברית