סיוע לתלמידים חלשים לקידומם בלימודים. ייסוד ספריה לתלמידי הכפר. קידום היכולת לתלמידי הגיל הרך בנושאי מוסיקה וספורט.

;04-9985538, 04
שם המנהל/ת: אנור פרחאת - מנהל הביה"ס;
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם
קהלי יעד: ילדים, נוער
שפות: ערבית