לייסד, להקים, לארגן ולהחזיק מוסדות ומפעלים
תרבותיים, חברתיים, כלכליים ורפואיים אשר יש
בהם כדי לקדם את מטרות הסתדרות הגימלאים
וחבריה. להקים קרנות כספיות למתן סיוע
והלוואות לחברי הסתדרות הגימלאים.

03-6096598
מספר ההתאגדות: 580097954
איזור בארץ: צפון, כלל ארצי
שפות: עברית