פיתוח, קידום והעשרת הזמר הישראלי לכל גווניו,
עיצוב מודעות כלל ארצית למוסיקה הקולית לכל
סוגיה, עידוד,פיתוח והעשרה של פעילויות בתחומים
של הרכבים קוליים לרמותיהם ולסוגיהם השונים.

054-5646503;09-
מספר ההתאגדות: 580350841
שם המנהל/ת: רחלה רוזנברג מנהלת תפעול;בתיה מורבצ'יק רכזת פעילו
איזור בארץ: צפון, כלל ארצי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית