ליצור מרכז רב תרבותי אומנותי של תאטרון הקרקס,
על כל תחומיו, שיהווה מקום ללימוד האומנויות
והמיומנויות השונות הקשורות בתחומי הקרקס.ליצור
מקום מפגש לאומנים העוסקים בתחומי הקרקס,ומסגרת
לשותפות אומנותית בקהילה המקומית והבינלאומית.

077-5030001 ; 0
מספר ההתאגדות: 580395622
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית