קידום החינוך המוסיקלי הרב תרבותי והעמקת המודעות למוסיקה כביטוי ליצירה אנושית תרבותית בישראל בכלל ובחברה הערבית בפרט.

054-5478747
מספר ההתאגדות: 580416584
שם המנהל/ת: דוביס אבוד אשקר
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה