ניהול ותפעול המוזיאון. עיסוק בכל פעילות
חינוך ותרבות, לרבות בקשר עם פעילות המוזיאון.

04-6770333
מספר ההתאגדות: 580292639
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה