העשרה חינוכית הכוללת מפגשים וסדנאות בנושאים כגון סמים, אלכוהול, אלימות, חינוך מיני, נהיגה מונעת, הכוונה מקצועית. העצמה אישית, הפנמת המוזג "אני והסביבה", גילוי כשרונות טמונים, שייכות לקבוצה, עבודה בקבוצה. גיוס משאבי אנוש הכוללים אנשי מקצוע. איתור מקומות עבודה ומוסדות לצרכי הנוער. תרבות, ספורט, איכות הסביבה.

054-5942145 ; 0
מספר ההתאגדות: 580501823
שם המנהל/ת: יוסף שלבי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים