קידום התיאטרון במגזר הערבי. פעילות תרבותית,
חברתית, אמנותית חברתית וספורטיבית. הקמת
סדנאות בתחומי התרבות, החינוך,האמנות,התיאטרון,
המחול והמוזיקה. הפקת סרטים.

04-6013663
מספר ההתאגדות: 580379758
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית