הקמת קרן לאיסוף תרומות בארץ ובעולם לקידום מעמדם של אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית בישראל. מתן תמיכה וסיוע מקצועי, ציבורי וכלכלי לארגונים ומוסדות הפועלים לשיפור וקידום אנשים עם מוגבלויות ומתן שירותים בחברה הערבית בישראל.

054-5319700
מספר ההתאגדות: 580549681
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים