בית ספר לשיעורים והוראת מוזיקה

077-2018451
מספר ההתאגדות: 514712454
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית