טיפול בנערות, נערים בסיכון כולל הקמה, תפעול וניהול של הפנימייה לנערות/ נערים עם מוגבלות נפשית ו/או נערות / נערים בסיכון. לגייס כספים מגורמים שונים בארץ ובחו"ל לצורך קיום פעילויות העמותה ו/או קיום מטרותיה על הצד הטוב ביותר.

054-6610467;04-
מספר ההתאגדות: 580502870
שם המנהל/ת: איריס טברסקי, מנהלת העמותה ; משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית