לקדם את נגינת כלי הקשת בישראל ובעולם, ולהבטיח, שכל תלמיד מוכשר יוכל לנגן, ללא קשר ליכולותיו הכלכליות ולצורך כך אנחנו מגייסים תרומות מאנשים שהמוסיקה קרובה ללבם. בנוסף לזאת, אנו חפצים לחבר בין עמים ותרבויות, להביא תרבות איכותית לפריפריה, ליצור מקומות תעסוקה בגליל המערבי ולהוות אבן שואבת לאוכלוסייה שתרצה להגיע לאזור

04-9858191
מספר ההתאגדות: 580186377
שם המנהל/ת: גלעד שיבא מנהל כללי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי