שימור וחיזוק השורשים התרבותיים של בני
העדה הדרוזית.

03-6096591
מספר ההתאגדות: 580392686
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה