הנחלת המורשת של יאנוש קורצ'אק לאנשי חינוך ולציבור הרחב. מחקר, קידום ופיתוח מורשתו של יאנוש קורצ'אק. הפעלה וניהול תוכניות ומפעלים חינוכיים על פי מורשת יאנוש קורצ'אק. הקמת מרכזי קורצ'אק לחינוך. הנצחה ותיעוד. שיתופי פעולה עם אירגונים וגופים ארציים ובילאומיים להנחלת מורשת קורצ'אק.

544648935
מספר ההתאגדות: 580549004
שם המנהל/ת: בתיה גלעד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית