קידום פעילות מוזיקאלית ושירה, נגינה, טיפוח כשרונות מוזיקליים, קידום מוזיקה פולקלורית ניהול מקהלה לזמר ושירה.

528823591
מספר ההתאגדות: 580494177
שם המנהל/ת: לורנס חמיסה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה