קידום השחיה בנהריה

052-3261943
מספר ההתאגדות: 580230464
שם המנהל/ת: דרור פלג
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית