קידום הספורט והספורטאים בנהריה בענפי הספורט השונים ובעיקר באתלטיקה קלה, שחייה ובמשחקי הכדור: עף, רגל, סל, יד ורשת. טיפוח כשרונות צעירים וקידומם באופן אישי, בתחום: הספורטיבי, החברתי, הלימודי והעצמה אישית. סיוע במילגות לספורטאים מצטיינים בענפי הספורט הנ"ל.

049827799/5
מספר ההתאגדות: 580550432
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית