לקדם את הבניה החופשית בין חברי העמותה
ובציבור.
לרכוש ולנהל ספריה מסונית.

03-6096597
מספר ההתאגדות: 580208817
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית