עידוד החינוך המוסיקלי בעכו, תמיכה ועידוד הפעילות הקונסבטוריון העירוני בעכו, עידוד ותמיכה בנגנים צעירים.

03-6096604
מספר ההתאגדות: 580486785
שם המנהל/ת: שמואל כהנא
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי