מתן פרסים ומלגות לסטודנטים נזקקים
בפקולטות לרפואה ובטכניון.

03-6096608
מספר ההתאגדות: 580072668
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית