להקים, לארגן, לתפעל ולנהל קבוצות כדורגל ובתי
ספר לכדורגל וכן להשתתף בפעולות ספורטיביות
בתחום הספורט הייצוגי בארץ ובעולם.להקים,לתפעל,
לפתח ולנהל אתרי ספורט ולצייד קבוצות הספורט
הייצוגי לצורך פעולותיהן הספורטיביות.

03-5613322
מספר ההתאגדות: 580344802
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
שפות: עברית