לנהל מועדוני סייף. לקדם ספורטאים בעלי יכולת
הצטיינות.

03-6096610
מספר ההתאגדות: 580253375
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי