הגדלת היקף ההכנסות ומקומות העבודה באזור
הגליל המערבי כתוצאה מביקורי תיירים מחו"ל
ונופשים מישראל.

050-3794667
מספר ההתאגדות: 580189025
שם המנהל/ת: גלי רז, מנכ"ל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה