לאגד את הציירים, הפסלים ושוחרי האמנות במגזר הערבי בישראל. לקדם את נושא האמנות במגזר הערבי. לפעול לשמירת המורשת הפולקלורית הערבית, לטיפוחה ולהעשרתה.

04-9961725, 05
מספר ההתאגדות: 580257327
שם המנהל/ת: איליא בעיני
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית