קידום ופיתוח הון אנושי בעכו ע"י פעילות בתחומים החברתיים , עידוד וקידום לימודים אקדמאים בקרב מבוגרים ע"י ליווי תלמידים ומתן מלגות תמיכה ועידוד פעילויות ספורטיביות והגנה על זכויות תושבי עכו

050-2493009, 04
מספר ההתאגדות: 580434439
שם המנהל/ת: פח'רי בשתאוי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית