קידום ועידוד התיירות על כל גווניה בכפר יאסיף והסביבה. הקמת וארגון פעילויות תרבותיות שונות בכפר יאסיף והסביבה. הקמת וארגון פעילויות שונות לרבות פעילויות המכוונות לקדם את התיירות באזור. יזום וארגון ירידים בנושא תרבות ותיירות בכפר יאסיף והכפרים באזור. קידום והגברת הערכות הרשויות המקומיות וכן הגופים האחראים לקידום התיירות באזור. הגברת התודעה התרבותית והתיירותית בקרב תושבי האזור על ידי הקמת הרצאות, מפגשים, סדנאות, פעילויות, טיולים, ירידים וכו'. יצירת קשרים עם גורמים ועמותות עם אותן מטרות לקידום הנושאים לעיל. הקמת אתר איטרנט המשמש את העמותה להשגת מטרותיה וכן הוצאת גיליון רבעוני שיחולק לתושבי האזור הכולל הסבר על פעילות העמותה באותם חודשים.

508478930
מספר ההתאגדות: 580586758
שם המנהל/ת: נאיף תומא
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מערבי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית