מטרות העמותה: הקמת הגלריה לאומנות באום אל פחם והבאת אמנות עכשווית ואיכותית לעיר ולתושביה, הצגת אמנות ערבית ופלסטינית מקורית, שימור ופיתוח התרבות הפלסטינית, הקמת ארכיון היסטורי וצילומי של אום אל פחם, קבלת הכרה כמוזיאון מן המניין בישראל

04-6315257, 052
מספר ההתאגדות: 580327674
שם המנהל/ת: קאמלה - מזכירה, סעיד אבו שאקרה - מנכ"ל
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון