עמותת אומנים לטיפוח האמנות הפלסטית במגזר הערבי על ידי ארגון תערוכות וסימפוזיונים, הכשרת גלריות מתאימות ומוזיאונים במגזר הערבי. פירוש השם אבדאע - יצירה. למען חברה ערבית תרבותית יותר / למען חברה אנושית יפה /למען עיצוב האדם המודרני

04- 9961725
מספר ההתאגדות: 580344356
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית