עמותת נשים עוסקת בתחומים מגוונים, לימוד, עזרה למשפחות נזקקות, מלגות לסטודנטים.

054-4666475
מספר ההתאגדות: 580056331
שם המנהל/ת: סובחייה נג'נג'י
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
שפות: ערבית